دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

انتشارات دانشگاه تهران دوازده سال پس از شروع به کار دانشگاه تهران،یعنی در سال 1325شمسی به صورت مستقل و رسمی تأسیس شد ولی از پس همه فراز و فرودها، توانسته آن دوازده سال درنگ پدیداری را با تلاش بسیار جبران کند. این تلاش را وامدار کوشش های خستگی ناپذیر مدیران، کارکنان و همه استادان و مؤلفان دانشگاهی خود است. دکتر پرویز ناتل خانلری نخستین شخصیت آغازگر این حرکت انتشاراتی بود و در تیر ماه 1395 دکتر محمد موسی‌خانی عهدار دار این مدیریت شد و در حال حاضر ایشون رئیس انتشارات هستند

راه های ارتباطی
  • 88338712

hidden

©1398 - طراحی توسط کتاب پلاس